NIBE EXP 11 kort


Om du är osäker på vad du ska välja kontakta oss.

Expansionskort som möjliggör ett antal funktioner.
 

Genom montering av expansionskort 11 i NIBE FIGHTER 1330 möjliggörs bl a följande funktioner:

VVC-pump

En pump kan styras för cirkulation av varmvattnet med drift- och periodtid inom en vald tidsperiod.

Pool

En växelventil med inställningsbara drift- och periodtider kan anslutas, som växlar värmbärarflödet mot poolväxlaren.

Undershunt

En shuntventil och en cirkulationspump kan anslutas till en andra värmekrets med lägre temperaturbehov (t ex golvvärmesystem).

Varmvattenackumulator

Via en värmeväxlare kan varmvattenladdning ske till enkelmantlade ackumulatorer.

 

Rek ca-pris: 4.500 kr
(inkl moms)

Kontakta din lokala installatör
för mer information.

  • Art nr: 067042 
  • RSK nr: 624 66 50 
Bild:NIBE EXP 11 kort

EXP 11 Expansionskort 11 till NIBE F1330
Monteringsanvisning

pdf

PDF: 031251-1.pdf

För att kunna läsa dessa dokument behöver du Acrobat Reader.