NIBE AMB 30


Om du är osäker på vad du ska välja kontakta oss.

  • Möjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor.
  • Flexibel placering av AMB 30.
  • Möjligt att bygga ihop flera F1330/AMB 30 till önskad effektstorlek.
  • Värmepumpen är placerad inomhus vilket underlättar för framtida service.
  • Behovsstyrd avfrostning.
  • All kontroll/övervakning sker inomhus via kontrollenheten

       Rek ca-pris: 38.500 kr
       (inkl moms)

Bild:NIBE AMB 30

NIBE AMB 30 är en värmeupptagande luftmodul som är ett tillbehör till NIBE F1330. Med detta tillbehör görs en anläggning så effektiv som möjligt och passar sig allra bäst när mark-/bergkollektor inte klarar den kapacitet som anläggningen kräver.

AMB 30 ansluts till NIBE F1330 enbart luft (uteluftsdrift) eller i kombination med berg-/markkollektor (hybriddrift) för att förse F1330 med förnyelsebar energi. AMB 30 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller
slingor i marken behövs i lika stor utsträckning (i kombination med berg-/markkollektor) som vid en ensam installation av F1330.

AMB 30 är i princip en värmeväxlare som växlar luftens energi till ett brinesystem med hjälp av en fläkt och styrsystem. Fläkten har två hastigheter som antingen växlar automatiskt vid vald uteluftstemperatur eller ställs manuellt in på hög/låg hastighet.

Enhetens styrsystem kopplas till en kontrollenhet där all inställning och övervakning sker. Denna kontrollenhet installeras inomhus. Styrsystemet sköter alla funktioner som t.ex. fläktdrift, avfrostning, val av driftfall, och stopp av kompressor vid avfrostning och låg uteluftstemperatur. Material har valts för lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden.

 F1330-22 / AMB 30F1330-30 / AMD 30
Avgiven/Tillförd effekt* vid 15/35 °C **26,5/5,6 kW34,3/7,7 kW
Värmefaktor * (COP) vid 15/35 °C4,74,5
Avgiven/Tillförd effekt* vid 15/50 °C **25,3/7,4 kW33,5/10,1 kW
Värmefaktor * (COP) vid 15/50 °C3,43,3
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/35 °C **22,6/5,5 kW28,9/7,6 kW
Värmefaktor * (COP) vid 7/35 °C4,13,8
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/45 °C **21,5/6,6 kW28,8/9,1 kW
Värmefaktor * (COP) vid 7/45 °C3,33,2
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/50 °C **21,0/7,2 kW28,8/9,9 kW
Värmefaktor * (COP) vid 7/50 °C2,92,9
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/35 °C **20,0/5,4 kW25,7/7,6 kW
Värmefaktor * (COP)vid 2/35 °C3,73,4
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/50 °C **18,7/7,0 kW25,3/9,7 kW
Värmefaktor * (COP)vid 2/50 °C2,72,6
Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/35 °C **15,6/5,2 kW20,5/7,3 kW
Värmefaktor * (COP) vid -7/35 °C3,02,8
Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/50 °C **15,1/6,7 kW20,4/9,5 kW
Värmefaktor * (COP) vid -7/50 °C2,32,1
Avgiven/Tillförd effekt* vid -15/35 °C **12,3/5,0 kW16,5/7,1 kW
Värmefaktor * (COP) vid -15/35 °C2,52,3
*
**
Fläkt, köldbärarpump, styrning samt kompressor i F1330. Värmebärarflöde enligt EN 14511.
Utetemperatur/Framledningstemperatur

 

 AMB 30
DriftspänningDriftspänning 400 V 3NAC 50Hz
Köldbärare, enbart uteluftdriftEtylenglykol (40%)
Köldbärare, hybriddriftEtylenglykol (40%) eller Etanol (28%)
Luftflöde, låg/hög fläkthastighet5000/7000 m³/h
Höjd1355 + (40-55) mm
Bredd1205 mm
Djup520 mm
Nettovikt165 kg
Lägst/högsta drifttemperatur, uteluftdrift-12/50 °C
RSK nr624 66 90

AMB 30 , NIBE F1330 , NIBE F2025 , SMO 10 
Konsumentbroschyr

pdf

PDF: 639364-2.pdf

AMB 30 
Monterings- och skötselanvisning

pdf

PDF: 031442-1.pdf

AMB 30 
Produktblad

pdf

PDF: 639361-1.pdf

AMB 30 
Tillverkarförsäkran

pdf

PDF: 0862-1.pdf

För att kunna läsa dessa dokument behöver du Acrobat Reader.