NIBE™ F2025

Om du är osäker på vad du ska välja kontakta oss.

Inomhusmoduler

NIBE VVM 300
Elpanna / Inomhusmodul som är specialbyggd för att kopplas till, och kommunicera med, luft/vatten-värmepumpen NIBE F2025 med effektstorlekarna 6 kW, 8 kW och 10 kW.

Mer information »

NIBE EVP 270
Elpanna / Inomhusmodul som är specialbyggd för att kopplas till, och kommunicera med, luft/vatten-värmepumpen NIBE F2025 med effektstorlekarna 6 kW, 8 kW och 10 kW. Lämplig vid låg takhöjd.

Mer information »

NIBE EVP 500
Komplett och högpresterande inomhusmodul för värme och varmvatten som kan kopplas till alla tänkbara värmekällor; solenergi, ved, pellets, gas, olja eller fjärrvärme.

Mer information »

Inomhusmoduler

NIBE ELK 15
Elkassett för spetsvärme till villor och mindre fastigheter.

Mer information »

NIBE EP 26 och NIBE EP 42
Elpannor för spetsvärme till NIBE bergvärmepumpar.

Mer information »

NIBE POOL 20
Styrning för pooluppvärmning

Mer information »

NIBE SMO 10
NIBE SMO 10 är en avancerad styrmodul som tillsammans med NIBEs luft/vatten-värmepumpar och befintlig värme och varmvattenutrustning bildar en komplett anläggning.

Mer information »

NIBE VST 11
Varmvattenstyrning för maximal laddeffekt 17 kW.

Mer information »

NIBE ELK 213
Elkassett för villor och mindre hyreshus.

Mer information »

NIBE KVT 11
Kondensvattentråg

Mer information »

NIBE RT 10
Rumstermostat för externa styrningar.

Mer information »

NIBE UKV
Utjämningskärl / Arbetstank för anslutning till värmepumpssystem.

Mer information »

NIBE VST 20
Varmvattenstyrning för laddeffekt 17-40 kW

Mer information »